• darkblurbg

    Školský rok 2019 / 2020

  • slidebg1
  • slidebg1

Aktuality v MŠ

7. február 2021 10:35

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch
od 3.5.2021 do 5.5.2021.
Žiadosti môžete doručiť Slovenskou poštou, vhodiť do schránky na budove školy alebo mailom.
Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ nájdete na www.mshuskova.sk v sekcii Tlačivá

Aktivity našej Materskej školy

Deti, ktoré navštevujú našu materskú školu sa u nás hrajú, zabávajú, učia, spoznávajú, zdokonaľujú celé dni.

K tomu slúžia aj nadštandartné aktivity, ktoré materská škola poskytuje: