• darkblurbg

    Školský rok 2019 / 2020

  • slidebg1
  • slidebg1

Aktuality v MŠ

7. február 2021 10:35

V zmysle príkazu primátora mesta Košice, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 - NEOBNOVUJE - vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania.

V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Aktivity našej Materskej školy

Deti, ktoré navštevujú našu materskú školu sa u nás hrajú, zabávajú, učia, spoznávajú, zdokonaľujú celé dni.

K tomu slúžia aj nadštandartné aktivity, ktoré materská škola poskytuje: