Kontakt

Zriaďovateľ:

Materská škola je v zriaďovateľskej pôsobilosti Mesta Košice.

Nachádza sa v mestskej časti Košice Sídlisko KVP.

Prevádzkové hodiny MŠ:

Pondelok - Piatok

Od 06,00 hod. - do 17,00 hod.

Informácie školskej jedálne


Bankové spojenie našej materskej školy

  Materská škola

Materská škola
        Svetlana Malecká, riaditeľka
        Húskova 45, 040 23 Košice
       Bankové spojenie:
       0497967080 / 5600
       SK09 5600 0000 0004 9796 7080
+421 55 643 26 75 mshuskova@centrum.sk

  Školská jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ
        Daniela Dzuriková, vedúca jedálne
        Húskova 45, 040 23 Košice
        Bankové spojenie:
        0497965085 / 5600
        SK39 5600 0000 0004 9796 5085
+421 55 643 26 74 jedalen@mshuskova.sk

  Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri MŠ
        Húskova 45, 040 23 Košice
        IČO: 173 196 17 / 453
        Bankové spojenie na učet RZ:
        2626722565 / 1100
        SK33 1100 0000 0026 2672 2565

Mapa