Projekty

Dnešok je plný informácií, dynamiky a techniky. Či chceme, či nie musíme na tento trend reagovať aj

my v materskej škole. Predškolský vek je predovšetkým čas stavania základov pre celý život.

Základov vo všetkých vývinových oblastiach. Preto náš výborne vypracovaný program na rozvoj osobnosti

dieťaťa podporujeme projektami a krúžkami.

Projekty :

 • Zdravá škola
 • Separujeme s Ježkom Separkom
 • Čítajte s nami
 • Klub čitateľov EKO knižky Ježka Separka a Slimáčika Naturáčika
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva MŠVVaŠ SR
 • 3-2-1 štart
 • Adamko hravo zdravo
 • Evička nám ochorela

Interné projekty:

 • Malí športovci
 • LEGO - naša hračka
 • Tvorivé dielničky