O nás

Materská škola Húskova 45 Košice

„Sme tu preto, aby sme robili svet naších detí krajším“


Materská škola dnes:

Predškolský vek je veľmi dôležitým obdobím v živote každého človeka. Formujú sa tu základy pre ďalší život. Preto je naša materská škola zameraná na rozvoj dieťaťa vo všetkých vývinových oblastiach tak, aby deti, ktoré u nás absolvujú predprimárne vzdelávanie boli vo všetkých oblastiach pripravené na vstup do sveta školákov. V našej materskej škole deti prežívajú radostné detstvo. Radostné detstvo je názov nášho Školského vzdelávacieho programu, na tvorbe ktorého sa podieľali všetky naše erudované predškolské pedagogičky.

Už z názvu vyplýva, že chceme deťom poskytnúť pocit šťastia, pohody a radosti.


V našej materskej škole máme pestrý a zaujímavý výchovno-vzdelávací proces. Aby sme ho deťom ešte zatraktívnili dopľňame ho mnohými akciami a aktivitami ako napríklad:

 • besedy so zaujímavými ľuďmi
 • divadelné a bábkové predstavenia v materskej škole
 • hudobné rozprávky s Ujom Ľubom
 • návštevy športovcov
 • športové aktivity pre deti aj rodičov
 • dopoludnia s kriminalistami
 • týždeň pre deti
 • karneval, Mikuláš
 • návštevy u hasičov
 • tvorivé dielničky
 • ochutnávame zdravé jedlá
 • deň rodiny
 • kurz korčuľovania, lyžovania a plávania
 • návštevy jazdiarne a mnoho iných…

Materská škola je prvá školská inštitúcia, s ktorou prichádza rodina a dieťa do kontaktu. Preto sa v našej materskej škole všetci snažíme vytvárať príjemnú atmosféru plnú nápadov a inšpirácií tak, aby sa tu deti i rodičia cítili výnimočne, no zároveň ako doma.

Materská škola Húskova

Naša materská škola má šesť moderne zariadených tried, s množstvom vhodných a inovatívnych učebných pomôcok a hračiek. Vo výchovno vzdelávacom procese využívame interaktívne tabule a s pomocou moderných technológií si deti osvojujú počítačové zručností.

Je vybavená priestranným školským dvorom a samostatnou jedáleňou.