To sme my

Vedenie MŠ

 • Riaditeľka MŠ: Svetlana Malecká
 • Zástupkyňa: Božena Molnárová

Pedagogický zbor

  Učiteľky našej materskej školy sú všetky pedagogičky spĺňajúce podmienky platnej legislatívy SR

 • Izabela Olejárová, Dana Grusová, Nadežda Štefušová
 • Mgr. Michaela Denhardtová, Mgr. Erika Helcmanovská, Ing. Jana Lokajová,PhD.
 • Silvia Palečková, Alena Rozenbergová Štefánia Farkašová, Laura Gadušová
 • Ivana Chomová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

 • Hospodárka: Jana Tomiová
 • Prevádzkoví zamestnanci: Jana Geciková, Mária Vavreková, Slávka Dunáková, Beáta Vančová

  Školská jedáleň:

 • Vedúca ŠJ: Danka Dzuriková
 • Zamestnanci ŠJ: Mária Straková, Mária Macáková, Zuzana Hrabovská

Poradné orgány riaditeľky:

 • Pedagogická rada - Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy
 • Metodické združenie - zriaďuje pre učiteľov riaditeľ. Zaoberá sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími otázkami. Členmi sú všetci učitelia školy

Rada školy

 • Izabela Olejárová, predseda učiteľka MŠ
 • Jana Gecíková, podpredseda prevádzkový zamestnanec
 • Mgr. Erika Helcmanovská, pedagogický zamestnanec
 • Adamčíková Iveta, člen, poslankyňa mesta Košice
 • Mgr. Marián Horenský PhD. , člen, poslanec mesta Košice
 • Šoffová Dana, člen za zriaďovateľa
 • Matúš Bučko, člen rodič
 • Jiří Bicek, člen rodič
 • Ing. Marek Lovász, člen rodič

Rada rodičov pri MŠ Húskova

 • Mgr. Branislav Bereza
 • Andrej Harčar
 • Ing. Anna Biceková, PhD.
 • Daniela Gajdošiková
 • MUDr. Daniela Kovalčík-Laurincová
 • Ing. Marek Lovasz
 • Ing. Ondrej Adamec
 • Ing. Radovan Barányi
 • JUDr. Daniela Tomašková
 • Július Pavlis
 • Marián Koszoru
 • Mgr. Mária Krafčiková
 • Mgr. Karin Ščerbová