Aktivity MŠ

Aktivity našej Materskej školy

Deti, ktoré navštevujú našu materskú školu sa u nás hrajú, zabávajú, učia, spoznávajú, zdokonaľujú celé dni. K tomu slúžia aj nadštandartné aktivity, ktoré materská škola poskytuje:

Výtvarný krúžok

Navštevujú deti vo veku 4-6 rokov podľa záujmu alebo uváženia predškolskej pedagogičky Danky Grusovej, ktorá tento krúžok vedie

Spevácky krúžok

Spevácky zbor Húska - navštevujú deti podľa záujmu alebo výberu predškolských pedagogičiek

Ing.Janky Lokajovej, PhD./ hudobný doprovod / a Božky Molnárovej /dirigent/.

Tanečný krúžok

Navštevujú deti podľa záujmu. Krúžok sa realizuje v spolupráci s OZ LIBA ACADEMY.

Anglický jazyk

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom. Krúžok zastrešuje Vzdelávacia ustanovizeň EDESTA, ktorá poskytuje lektorov . Realizuje sa hravou formou.

 

Všetky tieto aktivity sa uskutočňujú priamo v priestoroch materskej školy.